Materiały dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe.

Materiały do IPET.

Regulamin wycieczek

Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok 2018/2019

Plan pracy Ośrodka na rok 2018/2019

Informator_zebranie z rodzicami( opiekunami )_29.09.2017 r.

Program wychowawczo-profilaktyczny_09.2017 r.

Wyniki ankiety dla pracownika_09.2017 r.

Wyniki ankiety dla rodzica ( opiekuna )_09.2017 r.

Wyniki ankiety dla nauczyciela_09.2017 r.

Wyniki ankiety dla ucznia_09.2017 r.

Roczny plan pracy Ośrodka_2017-2018

Plan dyżurów nauczycieli interwencyjnych_09.2017 r.

Mindfulness-Program Redukcji Stresu Oparty na uważności (Erasmus+) prezentacja Power Point_ppsx

10 kroków do przyjaznej klasy (Erasmus+)_prezentacja Power Point_ppsx

Zabawa Andrzejkowa z elementami biodanza ze Środowiskowym Domem Samopomocy (Erasmus+) scenariusz

Wieczór zmysłów (Erasmus+) scenariusz

Podróż do Hiszpanii-Zabawa Karnawałowa (Erasmus+) scenariusz imprezy

Na zamku w Hogwarcie-Zabawa Andrzejkowa (Erasmus+)scenariusz

7 dni życzliwości (Erasmus+)scenariusz akcji ogólnoszkolnej

Plan lekcji i zajęć

Zarządzenie_4_dni_wolne

Nauczyciel interwencyjny_plan

Procedura_nauczyciel_interwencyjny

Zarządzenie_3_procedura_interwencyjny

Opinia nauczycieli w zakresie oceny zachowania_tabela do edycji

Regulamin oceny zachowania uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Plan pracy w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli w ramach programu Erasmus+ „.

Informator_zebranie z rodzicami_ 25 września 2015 r.

Uczeń wolny od nałogów_załącznik do Programu Profilaktyki i Rocznego Planu Pracy_2015/2016

Plan pracy w roku szkolnym_ 2015/2016