Czwartek, 28 maja

Geografia
Temat: Sprawdzian wiadomości – sąsiedzi Polski.
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Sprawdź się: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Zależności między jednostkami masy.
Materiał: Ćwiczenie 8: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Wiarygodność informacji w sieci. Część 1.
Materiał: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Technika
Temat: Budowa roweru. Część 1.
Materiał: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka.
Materiał: Ćwiczenie 9: kliknij tutaj


Środa, 27 maja

Biologia
Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w aplikacji klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Język polski
Temat: Wiersz Boba Dylana „Odpowie ci wiatr”.
kliknij tutaj

Religia
Temat: Wokół historii Zbawienia. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Materiały: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: ĆWICZENIE 3 i 4: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne na domowej drabince.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 8: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Przepis na komiks. kliknij tutaj


Wtorek, 26 maja

Matematyka
Temat: Jednostki masy – wprowadzenie.
Materiał: Ćwiczenie 7: kliknij tutaj

Historia
Temat: Księstwo Warszawskie.
Materiał: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 7: kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Polak dla świata – Jan Paweł II
Materiały: kliknij tutaj


Poniedziałek, 25 maja

Matematyka
Temat: Zamiana jednostek długości.
Materiał: Ćwiczenie 6: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Mój dzień – opis.
kliknij tutaj

Historia
Temat: Legiony Polskie we Włoszech.
Materiał: kliknij tutaj


Piątek, 22 maja

Język polski
Temat: Piszemy zaproszenie na swoje urodziny.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Zależności między jednostkami długości.
Materiał: Ćwiczenie 5: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Co robisz w ciągu dnia? Wprowadzenie.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzenie wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych.
Materiał: kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Z dziejów muzyki ( barok ) – Jan Sebastian Bach.
Materiał: kliknij tutaj


Czwartek, 21 maja

Geografia
Temat: Współczesne problemy Ukrainy.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2:  kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Czasowniki zwrotne – ćwiczenia.
kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu – ćwiczenia.
Materiał: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Technika
Temat: Budowa roweru
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Zasoby Internetu.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne

Temat: Jak dbać o kręgosłup? Prawidłowa postawa siedząca.
Materiał: Ćwiczenie nr 6: kliknij tutaj


Środa, 20 maja

Biologia
Temat: Przegląd i znaczenie ptaków w przyrodzie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2 i 3: kliknij tutaj

Język polski
Temat: W mojej szkole marzeń.
kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Poznasz Edgara Degasa i jego dzieła. kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia rozciągająco-rozluźniające.
Materiał: Ćwiczenie 5: kliknij tutajWtorek, 19 maja

Historia
Temat: Mazurek Dąbrowskiego – hymn Polski.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Objętość prostopadłościanu i sześcianu – cześć druga.
Materiał: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Pozycje wyjściowe do ćwiczeń-doskonalenie.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj


Poniedziałek, 18 maja

Historia
Temat: Po III rozbiorze Polski.
Materiał:  kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Objętość prostopadłościanu i sześcianu.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Czasownik zwrotny. Tworzenie zdań.
kliknij tutaj


Piątek, 15 maja

Język polski
Temat: Zaproszenie na konkurs matematyczny.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Objętość i jednostki objętości – wprowadzenie.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Utrwalenie wiadomości – Która jest godzina?
kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Pajacyki prostą formą rozgrzewki.
Materiał: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj


Czwartek, 14 maja

Geografia
Temat: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Litwy i Białorusi.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Która jest godzina?
Materiał: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Plik i folder na ścieżkach Internetu.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Sprawdzian wiadomości nr 3 – wyrażenia algebraiczne i bryły.
 Materiał: kliknij tutaj

Technika
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj


Środa, 13 maja

Biologia
Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Język polski
Temat: Jan Kochanowski „Na zdrowie”.
kliknij tutaj

Religia
Temat: Majówki – ,,…i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję”.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Poznasz Claude Moneta i jego dzieła.

Materiał: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyboru nietypowego.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj


Wtorek, 12 maja

Historia
Temat: Podboje Napoleona.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.
Materiał znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearnigApps: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie koordynacji ruchowej.
Materiał: Ćwiczenia doskonalące koordynację
kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:
Dopasuj nazwy sportu do zdjęcia: kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian wiadomości o naczyniach liturgicznych.
Materiał znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: PRZYPOMINAJKA: kliknij tutaj
Sprawdzian: kliknij tutaj


Poniedziałek, 11 maja

Matematyka
Temat: Siatka sześcianu i prostopadłościanu.
Materiał i zadanie znajdują się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Siatka sześcianu i prostopadłościanu: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Pory dnia.
Materiał: kliknij tutaj

Historia
Temat: III rozbiór Polski.
Materiał: kliknij tutaj


Piątek, 8 maja

Język polski
Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Budowa sześcianu i prostopadłościanu.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Język niemiecki
Temat: Utrwalenie liczb 1-100.
Materiał: kliknij tutaj
kliknij tutaj
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzian wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia.
kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Instrumenty dęte w muzyce zespołowej.
kliknij tutaj


Czwartek, 7 maja

Geografia
Temat: Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Sprawdzian wiadomości – pogoda.
kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Figury przestrzenne – wprowadzenie.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Technika
Temat: Budowa roweru.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg i pośladków.
kliknij tutaj


Środa, 6 maja

Biologia
Temat: Sprawdzian wiadomości o rybach, płazach i gadach.
Test: kliknij tutaj

Język polski
Temat : Prognoza pogody.
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Kielich i patena – poświęcone naczynia.
Materiały: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Sprawdzian kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Poznajemy przyczyny i sposoby walki z nadwagą i otyłością.
kliknij tutaj


Wtorek, 5 maja

Historia
Temat: Powstanie kościuszkowskie.
Materiał: kliknij tutaj
Wykonaj zadanie: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Wyrażenia algebraiczne – nazywanie i odczytywanie.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian o świętowaniu niedzieli i Bożym Miłosierdziu.
• Najpierw „przypominajka”, powtórz materiał. Pomogą ci zadania, które już dobrze znasz:
kliknij tutaj
• Rozwiąż sprawdzian. Powodzenia!
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem skakanki.
kliknij tutaj


Poniedziałek, 4 maja

Język niemiecki
Temat: Utrwalenie wiadomości do tematu pogoda.
Materiał: kliknij tutaj

Historia
Temat: II rozbiór Polski.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Wyrażenia algebraiczne – suma, różnica, iloczyn i iloraz.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.