Czwartek, 28 maja

Matematyka
Temat: Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych.
Materiał i zadania: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Poznasz narzędzia malarskie. kliknij tutaj

Przyroda
Temat: Warunki życia w wodzie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 5 i 6: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem skakanki.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 8: kliknij tutaj


Środa, 27 maja

Matematyka
Temat: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.
Materiał i zadania: Ćwiczenie 8: kliknij tutaj

Język polski
Temat- Test- sprawdzenie wiadomości dotyczących liter, głosek, sylab
Materiał- kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Gdzie pracuje lekarz? Miejsca pracy.
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Zapatrzeni w niebo – Góra Oliwna
Materiały: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: ĆWICZENIE 3: kliknij tutaj


Wtorek, 26 maja

Matematyka
Temat: Matematyczna laurka dla Mamy.
Materiał i zadania: Ćwiczenie 7: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Zawody i ich atrybuty.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 7: kliknij tutaj

Historia
Temat: Maria Skłodowska Curie.
Materiał: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Pisanie w Paint. Część 1.
Materiał: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj


Poniedziałek, 25 maja

Religia
Temat: Ludzie Kościoła: Jan Paweł II
Materiały: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: ĆWICZENIE 2: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych.
Materiał i zadania: Ćwiczenie 6: kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Śpiewamy dla mamy.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Gra w klasy-doskonalenie skoczności.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 6: kliknij tutaj


Piątek, 22 maja

Przyroda
Temat: Pole i ogród – rozpoznawanie zbóż i roślin uprawnych.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApp: Ćwiczenie 4:  kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Nazwy zawodów – wprowadzenie.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzenie wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych.
Materiał: kliknij tutaj

Technika
Temat: Kierowanie ruchem przez policjanta.
Materiał: kliknij tutaj

Język polski
Temat- Litera, głoska, sylaba- ćwiczenia utrwalające
Materiał- kliknij tutaj


Czwartek, 21 maja

Matematyka
Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 5: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Poznasz barwy podstawowe i pochodne. kliknij tutaj

Przyroda
Temat: Życie na łące.
Materiał: 1: kliknij tutaj 2: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Relaksacja na zmęczenie.
Materiał: Ćwiczenie 5: kliknij tutaj


Środa, 20 maja

Matematyka
Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: : Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Język polski
Temat: Litera, głoska, sylaba – wprowadzenie pojęć- głoska, litera, sylaba.
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Sprawdź się: kliknij tutaj


Wtorek, 19 maja

Matematyka
Temat: Zamiana ułamków.
Materiał i zadania: Ćwiczenie 3:  kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Przybory szkolne, a przedmioty.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Pozycje wyjściowe do ćwiczeń-doskonalenie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Historia
Temat: Powstanie styczniowe.
Materiał: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Co jest na pulpicie?
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj


Poniedziałek, 18 maja

Matematyka
Temat: Sprawdzian – ułamki dziesiętne część 1.
Materiał: kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Dzieciństwo Fryderyka Chopina.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne na domowej drabince.
Materiał: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj


Piątek, 15 maja

Przyroda
Temat: Poznajemy życie w lesie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Przedmioty szkolne – jakie są?
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe na wszystkie partie mięśniowe.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Technika
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Język polski
Tematy- Poznajemy zawody – ćwiczenia w pisaniu.
Materiał: kliknij tutaj


Czwartek, 14 maja

Matematyka
Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Poznasz barwy ciepłe, zimne i obojętne: kliknij tutaj

Przyroda
Temat: Rośliny najbliższej okolicy.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie wytrzymałości ogólnej.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj


Środa, 13 maja

Matematyka
Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych – ułamki, które są sobie równe.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Język polski
Temat- Kim będę w przyszłości?- ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Przedmioty szkolne.
Materiał: kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian o Częstochowie i pielgrzymowaniu.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie1: kliknij tutaj
Sprawdzian: kliknij tutaj


Wtorek, 12 maja

Matematyka
Temat: Ułamki dziesiętne – czytanie i zapisywanie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ułamki dziesiętne czytanie i zapisywanie: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Przybory szkolne.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia rozciągające.
Materiał: Zestaw ćwiczeń rozciągających
kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:
Dopasuj nazwy sportu do zdjęcia: kliknij tutaj

Historia
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Program graficzny Paint.
Materiał i zadanie do lekcji znajdują się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Program graficzny Paint: kliknij tutaj


Poniedziałek, 11 maja

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Częstochowa – niezwykła wycieczka.
Materiał: kliknij tutaj kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Ułamki dziesiętne.
Materiał: kliknij tutaj KOD M46XY2
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Rozpoznawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych: kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Sprawdzian.
Dzisiaj poproszę Cię o rozwiązanie krótkiego testu: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie koordynacji ruchowej.
Materiał: Ćwiczenia doskonalące koordynację
kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:
kliknij tutaj


Piątek, 8 maja

Przyroda
Temat: Formy ukształtowania powierzchni Ziemi.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie:
1. kliknij tutaj
2. kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Sprawdzian wiadomości.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzian wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia.
kliknij tutaj

Technika
Temat: Ważność znaków i sygnałów drogowych.
Materiał: kliknij tutaj

Język polski
Temat: Kto Ty jesteś? – nauka wiersza.
kliknij tutaj


Czwartek, 7 maja

Matematyka
Temat: Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych.
Materiał: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Sprawdzian kliknij tutaj

Przyroda
Temat: Przyroda ożywiona i nieożywiona.
Materiał z zadaniem: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Wybór odpowiednich produktów żywnościowych.
Materiał: kliknij tutaj
Sprawdź się: kliknij tutaj


Środa, 6 maja

Matematyka
Temat: Ćwiczenia w mnożeniu ułamka przez liczbę naturalną.
kliknij tutaj

Język polski
Temat: Majowe święta 1-3 maja – czytanie i uzupełnianie zdań.
kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Utrwalenie nazw kolorów.
Materiał: kliknij tutaj
kliknij tutaj
kliknij tutaj
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Na rozstaju dróg przydrożne krzyże i kapliczki.
Rozgrzewka: kliknij tutaj
Materiały: kliknij tutaj


Wtorek, 5 maja

Matematyka
Temat: Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną.
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Liczby od 1 do 20.
Materiał: kliknij tutaj
kliknij tutaj
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Utrwalenie techniki skoków na skakance.
kliknij tutaj

Historia
Temat: Święto Narodowe Polski.
Materiał: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Cyberprzemoc – przestępstwo.
Materiały: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.


Poniedziałek, 4 maja

Matematyka
Dzisiaj sprawdź swoje umiejętności: kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Instrumenty perkusyjne.
Materiał: kliknij tutaj
Zadania:
kliknij tutaj
kliknij tutaj
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie siły mięśni brzucha w próbie sprawnościowej.
Zadanie:
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian nt. Bożego Miłosierdzia. – dzisiaj poproszę was o wykonanie sprawdzianu.
• Najpierw przypomnij sobie historię s. Faustyny i utrwal swoje wiadomości.
kliknij tutaj
• Rozwiąż sprawdzian. Powodzenia!
kliknij tutaj