Witamy

Budynek OSzW
Jesteśmy otwartą, dynamiczną i zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym publiczną placówką oświatową szkolnictwa specjalnego.

Uczęszczają do nas dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.W Ośrodku działa szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Dla osób niepełnosprawnych w stopniu głębokim prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Dla dzieci spoza Złotoryi zapewniamy całodobową opiekę w internacie. Mamy profesjonalnie przygotowaną, wykwalifikowaną i kreatywną kadrę oligofrenopedagogów, logopedów, psychologa, arteterapeutów oraz pedagoga.

Proponujemy różnorodność innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod pracy, opartych na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata, rodzinną i przyjazną atmosferę, nowocześnie wyposażone gabinety, wielospecjalistyczną i funkcjonalną diagnozę każdego wychowanka, autorskie programy edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjne i wychowawcze.

W naszym Ośrodku staramy się tworzyć miejsce otwarte i przyjazne dziecku, oparte na właściwych wzorcach postępowania i przygotowujące do samodzielnego życia. Przebywającym u nas wychowankom zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.
Uczymy pokonywania trudności i czerpania radości z każdego, choćby najmniejszego sukcesu.

Mottem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego są słowa patrona Janusza Korczaka „…mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”.

Dowiedz się więcej


Zapisy do szkoły

Nasz powiat Złotoryja

Plac zabaw
Zapraszamy do galerii

Obejrzyj film promocyjny

Z życia szkoły

XIV Paraolimpiada TPD

Wrzesień 21, 2016

Niedawno zakończyła się Paraolimpiada w Rio a rozpoczęła w Legnicy. Zorganizowało ją tradycyjnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Celem Paraolimpiady jest umożliwienie wszystkim, bez wyjątku, sprawdzenia swoich sił w sportowych zmaganiach na miarę swoich możliwości. Od lat nasi uczniowie biorą udział w tej wspaniałej imprezie połączonej z festynem „Pożegnanie lata”. Czytaj więcej »

Zebranie z rodzicami i opiekunami

Wrzesień 20, 2016

W dniu 29 września 2016 r. o godzinie 11.25 ( czwartek ) odbędzie się ogólnoszkolne zebranie.

Serdecznie zapraszamy !

Ogłaszamy V edycję konkursu”Frekwencja na szóstkę”

Wrzesień 18, 2016

Konkurs ”Frekwencja na szóstkę” będzie trwał od 26 września 2016 r. do 31 maja 2017 r. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie uczniów oraz klas wyróżniających się najlepszą frekwencją w szkole. W konkursie brana jest pod uwagę frekwencja indywidualna i klasowa obliczana po zakończeniu każdego miesiąca nauki (do 10 dnia następnego miesiąca przez wychowawcę i do 15 dnia przez pedagoga szkolnego).

Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki

Wrzesień 15, 2016

Dzisiaj w naszej bibliotece  odbyło się tradycyjne „Pasowanie na czytelnika biblioteki” nowych uczniów klasy 1-3 szkoły podstawowej. Uczniowie bawili się do utworu Juliana Tuwima „Lokomotywa”, rozwiązywali zagadki, uczyli się rysować postacie bajkowe z książeczki  ”Akademia rysowania prof. Ołówka”. Słuchali piosenek i tańczyli „Zumbę”. Dowiedzieli się, jak mile można spędzać czas w bibliotece i jak wiele ciekawych rzeczy można w niej robić. Czytaj więcej »

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i rodziców dzieci z niepełnosprawnością i autyzmem

Wrzesień 14, 2016

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów do udziału w warsztatach, w trakcie których można wzmocnić swoje kompetencje w zakresie opieki nad dzieckiem.

Więcej informacji – Tutaj

„Dzień Ziemniaka”

Wrzesień 13, 2016

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się pierwsza impreza integracyjna pod hasłem „ Dzień Ziemniaka”.  Ten dzień był okazją do bycia razem  i spędzenia  przyjemnie czasu na świeżym powietrzu.  Na początku dnia uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami  miło spędzili „ czas w kręgu”. Następnie każda klasa wybrała się na rajd i uczniowie zamienili  się na chwilę w poszukiwaczy skarbów natury. Czytaj więcej »

Dyplom dla naszej szkoły

Wrzesień 9, 2016
Jak już wcześniej pisaliśmy nasza szkoła bierze udział w programie ” Rozwijanie Uczenia się i Nauczania”. Jest to program dla szkół, które mają już doświadczenie w stosowaniu oceniania kształtującego, dzięki któremu uczniowie lepiej się uczą.
Miło jest nam poinformować, że ukończyliśmy działania „Całościowy Rozwój Szkoły” na poziomie zaawansowanym ( RUN IV ) prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. To znaczący sukces. Gratulacje ! Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe

Wrzesień 8, 2016
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic wokół ww. budynku  wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

Kliknij na link poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Oferta dotycząca wykonania zadania

Nowy zawód, w którym kształci nasza szkoła

Wrzesień 3, 2016
Miło jest nam poinformować, że rozpoczyna się  już drugi rok nauki naszych uczniów w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Kształcenie to odbywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może wykonywać pracę w różnego typu obiektach noclegowych i gastronomicznych, w zakładach hotelarskich typu: hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, domy turystyczne, schroniska, pokoje gościnne na stanowiskach: pokojowa, pracownik pralni, pomoc kuchenna, pracownik pomocniczy obsługi konsumenta, pracownik pomocniczy w otoczeniu obiektu hotelarskiego.

Czytaj więcej »

Sprawdź raport z ewaluacji zewnętrznej naszej szkoły

Wrzesień 1, 2016
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa, a także ma na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Prezentowany poniżej raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej u nas przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Czytaj więcej »

« starsze wiadomości |

Archiwum

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016