Nasze przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci ze spektrum autyzmu. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Do pobrania, podanie do przedszkola. Podanie należy złożyć w sekretariacie Ośrodka.

Okres przedszkolny

to niezwykle ważny czas w rozwoju dziecka. Czas nabywania kompetencji społecznych w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Rozwijania umiejętności komunikacyjnych, czas doświadczania przestrzeni i świata wszystkimi dostępnymi zmysłami. Odkrywania, tworzenia, kształtowania i zmieniania rzeczywistości. Każde dziecko posiada „wewnętrzny pęd” do rozwoju, bez względu na to z jakimi trudnościami przyjdzie mu się zmierzyć.

Przedszkole to miejsce, które  staje się każdego dnia, na wiele godzin, drugim domem, cichą, bezpieczną  przystanią na właśnie rozpoczętej ścieżce edukacji i drodze życia. Czy stanie się dla dziecka trampoliną do sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji, czy będzie  raczej kotwicą? Ogromna jest na tym polu, rola rodziców, pedagogów, nauczycieli i terapeutów dbających o to, by najmłodsi mogli z odwagą i radością, kontynuować dalszą edukację.

Każdego dnia, dzieci kładą u naszych stóp swoje marzenia. Stąpajmy ostrożnie, stąpamy po marzeniach!

K. Robinson

Jakie formy i metody pracy proponujemy i stosujemy?

Zadaniem  kadry pedagogicznej przedszkola jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Ważny jest dobór odpowiednich metod i form pracy sprzyjających realizacji stawianych przed nami wyzwań.

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Integracja Sensoryczna
 • Psychomotoryka
 • Metoda M. i Ch. Knillów
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Terapia ręki
 • Sensoplastyka
 • Arteterapia
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss
 • Bajkoterapia

Wszystkie metody i formy pracy służą wspieraniu dziecka w osiąganiu poziomu samodzielności optymalnie do jego możliwości psychofizycznych.

Współpraca z rodzicami

Rodzice, o  czym stale  pamiętamy, są naszymi partnerami w procesie usprawniania dziecka. Informacje  od nich pozyskane, to cenne źródło wiedzy.  Wychowanie dziecka wymaga wiele trudu, dlatego też wspieramy rodziców naszych podopiecznych, udzielamy wskazówek o pracy  dzieckiem w warunkach domowych. Formy pomocy proponowane w ramach systemu wsparcia:

 • rozmowy indywidualne
 •  porady i konsultacje
 • warsztaty
 • zajęcia otwarte