Erasmus +

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim” w ramach akcji  KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ w programie Erasmus+ rozpoczął się 01.06.2016, a zakończy 31.05.2017 roku.
Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej placówki, dostrzeżone i opisane w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Jako pedagodzy pragniemy poszerzyć nasze umiejętności w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych o perspektywę doświadczeń europejskich.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji szkolnej w zakresie:

 • rozwijania kreatywności i innowacyjności nauczycieli;
 • podniesienia jakości indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych;
 • wzmocnienia integracji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z grupą rówieśniczą ze szkół masowych oraz społecznością lokalną  oraz  łamanie barier i stereotypów na temat dzieci o specjalnych potrzebach;
 • zacieśniania więzi z rodzicami naszych uczniów oraz poszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców;
 • kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie z emocjami, redukowaniem poziomu stresu, rozwijaniem koncentracji uwagi i pamięci;
 • wzrostu zaangażowania nauczycieli w europejskie programy mobilnościowe;
 • rozwijania międzykulturowej świadomości.
Projekt zawiera udział w kursach 10 pracowników kadry edukacyjnej. Mobilności realizowane w dwóch terminach: 19-23.09.2016r wyjazd do Sevilli (Hiszpania) na 5 dniowy kurs „All Children are Special” oraz 13-17.02.2017r. ( w okresie ferii zimowych ) wyjazd do Sevilli na 5 dniowy kurs „Mindfulness Based Stress Reduction Programme” ( Program redukcji stresu oparty na uważności ).
W każdym szkoleniu będzie uczestniczyć 5 nauczycieli wykazujących się znajomością języka angielskiego, doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach oraz  uczących na różnych etapach edukacyjnych.
W procesie przygotowawczym kadra edukacyjna będzie poszerzać swoje kompetencje językowe poprzez udział w szkoleniu języka angielskiego oraz samokształceniu. Zapozna się materiałami otrzymanymi od Tutora kursu oraz będzie uczestniczyć w spotkaniu kulturoznawczym i językowym dotyczącym kraju przyjmującego – Hiszpanii.
Rezultatem udziału naszej kadry w mobilnościach będzie zaspokojenie potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi  w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy organizacji i współpracy międzynarodowej. Zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują wzrostem kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej.

Nowe i innowacyjne metody, które poznamy na kursach pozwolą nam na
:

 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności;
 • podniesienie jakości indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych;
 • wzrost motywacji do nauki wśród uczniów;
 • kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie z emocjami, redukowania poziomu stresu, rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci.
Udział w projekcie pozwoli na zdobywanie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, wymianie doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich i nawiązaniu nowych kontaktów międzynarodowych.
Działania te zaowocują wzrostem zaangażowania nauczycieli w europejskie programy mobilnościowe i przyniosą długofalowe korzyści.
Uczestnictwo naszej kadry w projekcie wpłynie na rozwój kluczowych kompetencji nauczycieli w wymiarze europejskim.
Za nami udział w  pierwszej mobilności projektu tj. w kursie „All children are special” organizowanym przez euroMind w Sevilli ( Hiszpania ).
Więcej informacji o kursie i wrażeniach pod linkami:

1. Kurs „All children are special”

2. Wrażenia uczestników z pobytu na kursie „All children are special”

Pięciu nauczycieli naszej placówki w terminie 13-17.02.2017 roku uczestniczyło w kursie „Mindfulness Based Stress Reduction Programme” („Program Redukcji Stresu oparty na Uważności”) organizowanym przez euroMind w Sevilli.
Jest to już drugi udział kadry naszego Ośrodka w mobilności projektu „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim” w ramach akcji  KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ w programie Erasmus+.
Więcej informacji o kursie i wrażeniach pod linkami:

1. „Mindfulness Based Stress Reduction Programme”
2. Wrażenia uczestników z pobytu w Sewilli na kursie „Mindfulness Based Stress Reduction Programme”

Podsumowanie projektu

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim” w ramach akcji  KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ w programie Erasmus+ trwał 12 (dwanaście) miesięcy (01.06.2016 – 31.05.2017).

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej placówki, dostrzeżone i opisane w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Jako pedagodzy pragniemy bowiem poszerzać nasze umiejętności w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych o perspektywę doświadczeń europejskich.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji szkolnej w zakresie:

 • rozwijania kreatywności i innowacyjności nauczycieli;
 • podniesienia jakości indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych;
 • wzmocnienia integracji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z grupą rówieśniczą ze szkół masowych oraz społecznością lokalną, łamanie barier i stereotypów na temat dzieci o specjalnych potrzebach;
 • zacieśniania więzi z rodzicami naszych uczniów oraz poszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców;
 • kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie z emocjami, redukowaniem poziomu stresu, rozwijaniem koncentracji uwagi i pamięci;
 • wzrostu zaangażowania nauczycieli w europejskie programy mobilnościowe
 • rozwijania międzykulturowej świadomości.

Powyższe cele zostały w pełni osiągnięte poprzez realizację wszystkich założeń projektu na każdym jego etapie, a także przez czynne zaangażowanie uczestników.

Projekt realizowany był poprzez udział w kursach 10 (dziesięciu) pracowników kadry edukacyjnej. Mobilności były realizowane w dwóch terminach: 19-23.09.2016r wyjazd do Sevilli (Hiszpania) na 5 dniowy kurs „All Children are Special” oraz 13-17.02.2017r. (w okresie ferii zimowych) wyjazd do Sevilli na 5 dniowy kurs „Mindfulness Based Stress Reduction Programme” (Program redukcji stresu oparty na uważności).
W każdym szkoleniu uczestniczyło 5 (pięciu) nauczycieli wykazujących się znajomością języka angielskiego, doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach oraz  uczących na różnych etapach edukacyjnych.
W procesie przygotowawczym kadra edukacyjna poszerzała swoje kompetencje językowe poprzez udział w indywidualnych kursach języka angielskiego oraz samokształceniu, a także podstawowym kursie języka hiszpańskiego (język kraju przyjmującego) wraz z przygotowaniem kulturowym.

Uczestnicy szkoleń, po powrocie do kraju, implementowali zdobyte kompetencje (umiejętności, wiedzę, nowe innowacyjne metody pracy) poprzez spotkania, szkolenia, warsztaty, prezentacje, lekcje pokazowe, akcje imprezy dla nauczycieli szkoły macierzystej, nauczycieli ze szkół masowych, uczniów naszej szkoły i szkół masowych, rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kilka udokumentowanych działań umieszczonych jest na stronie Ośrodka ” Z życia szkoły, poniżej linki:

– „7 dni życzliwości” – akcja ogólnoszkolna  http://www.soszw.info/2016/12/20/wszystko-co-dajesz-powraca-podsumowanie-akcji/#more-23181

– „Wieczór zmysłów” – jesienne odczuwanie / zajęcia z elementami biodanzy/- zajęcia z rodzicami- konspekt http://www.soszw.info/2016/11/25/wieczor-zmyslow-4/#more-22638

– „Zabawa Andrzejkowa z elementami biodanzy” dla całej szkoły (konspekt) http://www.soszw.info/2016/12/03/andrzejki-2016/#more-22869

– „Zabawa Andrzejkowa z elementami biodanzy” ze Środowiskowym Domem Samopomocy http://www.soszw.info/2016/12/03/spotkanie-integracyjne-z-przyjaciolmi/#more-22930

– „W krainie koloru, dźwięku i tańca” zabawy z elementami biodanzy z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi http://www.soszw.info/2016/12/10/w-krainie-dzwieku-koloru-i-tanca/#more-23001

– Zabawa karnawałowa  „Podróż do Hiszpanii” http://www.soszw.info/2017/02/10/wycieczka-do-hiszpanii/#more-24225

– „10 kroków do przyjaznej klasy” – prezentacja, skierowane do uczniów i nauczycieli

http://www.soszw.info/wp-content/uploads/2010/09/10-krok%C3%B3w-do-przyjaznej-klasy-Erasmus+_prezentacja-Power-Point_ppsx.ppsx

– „Mindfulness – Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności” prezentacja

http://www.soszw.info/wp-content/uploads/2010/09/Mindfulness-Program-Redukcji-Stresu-Oparty-na-uwa%C5%BCno%C5%9Bci-Erasmus+-prezentacja-Power-Point_ppsx.ppsx

– Wesołe zabawy z przyjaciółmi „ Wesoło się uczymy, wesoło się bawimy”  – ćwiczenia z Mindfulness dla uczniów naszej szkoły klasa I-III a i uczniów SP1 w ramach zajęć integracyjnych http://www.soszw.info/2017/05/16/zajecia-relaksacyjne-2/

– Warsztaty umiejętności wychowawczych „Powiew wiosny” – ćwiczenia medytacyjne „Mindfulness” dla wychowanków, rodziców i terapeutów  zespołów edukacyjno-terapeutycznych

http://www.soszw.info/2017/05/24/zajecia-relaksacyjne/

Prezentacje i scenariusze zrealizowanych działań umieszczone są również w materiałach dla nauczycieli na stronie szkoły.

Ponadto w procesie upowszechniania rezultatów  projektu,  zostały użyte  dodatkowe formy komunikacji jak: strona internetowa szkoły, komunikaty w lokalnych mediach: http://www.zlotoryjanie.pl/artykuly/edukacja/szkoly/erasmus-w-specjalnym-o%C5%9Brodka-szkolno-wychowawczym-w-z%C5%82otoryi/ i regionalnych mediach:

http://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/zlotoryja/9674-nauczyciele-stawiaja-na-doswiadczenie-europejskie , portale społecznościowe.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające uczestnictwo w  kursach „All Children are Special” oraz „Mindfulness Based Stress Reduction Programme”, a także  certyfikaty Europass – Mobilność, które zawierają informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim (Hiszpanii).

Rezultatem udziału naszej kadry  w mobilnościach jest zaspokojenie potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi  w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy organizacji i współpracy międzynarodowej.  Zdobyta wiedza i umiejętności zaowocowały wzrostem kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej, wzbogacone o doświadczenia państw europejskich.
Przełożyło się to na unowocześnienie prowadzonej przez nas dokumentacji i skuteczniejszą współpracę z rodzicami oraz efektywniejsze integrowanie uczniów z rówieśnikami ze szkół masowych, a także ze środowiskiem lokalnym. Wprowadzone nowe i innowacyjne metody poznane na kursach wpłynęły na rozwój kreatywności i innowacyjności wśród nauczycieli; podniesienie jakości indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych; wzrost motywacji do nauki wśród uczniów; wzrost u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie z emocjami, redukowaniem poziomu stresu, rozwijaniem koncentracji uwagi i pamięci, relaksacji, poprzez praktykę „Uważności”; wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców naszych uczniów oraz zacieśnianie więzi .
Nabyte  i wdrożone umiejętności  wpłynęły pozytywnie na postawę i zachowanie zarówno dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak i rówieśników ze szkół masowych i społeczność lokalną.
Przyczyniły się to do łamania barier i stereotypów na temat dzieci o specjalnych potrzebach i stworzeniu im bardziej przyjaznego środowiska. Nastąpił rozwój kompetencji językowych oraz kulturowych.

Udział w projekcie pozwolił na zdobywanie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych oraz przyczynił się do wzrostu zainteresowania nauczycieli w europejskie programy mobilnościowe.  
Realizacja projektu wzmocniła wizerunek szkoły jako placówki otwartej, przyjaznej dla ucznia, nowoczesnej, o charakterze międzynarodowym, co przyniesie placówce długofalowe korzyści.