Aktualne projekty

„Płonąć, ale się nie wypalić” 2021-2023

„Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi -Lepsza organizacja” 2021-2022


Quizy

Klasy młodsze IV – VII

klik

Klasy starsze VIII – III bra

klik

Uwaga,

Rekrutacja dodatkowa:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji DODATKOWEJ do projektu „SOSzW Lepsza organizacja”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy poprzez poprawę w zakresie pracy zespołowej nauczycieli oraz naukę języka angielskiego. Rekrutacja dodatkowa dotyczy udziału w 5 dniowym kursie „English for Educators: advance your career Level II”. Szkolenie odbędzie się od 17.07-21.07. 2022r. w Limassol (Cypr).
Pozostały 2 MIEJSCA!. Zapraszam wszystkich pracowników pedagogicznych.

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:
1. zapoznać się z założeniami projektu (u dołu wiadomości więcej szczegółów, a w przypadku pytań proszę o kontakt)
2. zapoznać się z Regulaminem rekrutacji dodatkowej – dostępny pod tym linkiem

https://soszwzlotoryja-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_gorczyca_soszw_info/EfhTBJqVDFtEq545u91cDSoBi1x41HSYN6juBHIwDkPLAQ?e=0LWqn3

3. wypełnić wniosek rekrutacyjny do dnia 20 kwietnia 2021r. – pod tym linkiem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsJxNQdgu06cGWeGoKRaJxGTd8KHT3xHp_jlMeF2_61UODM5TEpMOEwzRTU2Tzk3MldGVUQzREJWMC4u

4. należy rozwiązać test języka angielskiego, dostępny w dniu 20 kwietnia 2022 r. w godzinach 17.00-18.00 pod tym linkiem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsJxNQdgu06cGWeGoKRaJxGTd8KHT3xHp_jlMeF2_61UOFRJQkdFRjdCRVkwVlRFUVlaQkk2UU05RS4u

Zachęcam wszystkich do udziału w rekrutacji. Udział w projekcie jest bezpłatny projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli do projektu „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi – Lepsza organizacja” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy poprzez poprawę w zakresie pracy zespołowej nauczycieli oraz naukę języka angielskiego. Realizacja projektu obejmuje przede wszystkim 16 mobilności (mobilność to wyjazd zagraniczny jednej osoby) obejmujących udział w szkoleniach:

5 dniowe szkolenie „Teamwork & Teambuilding: reach high & far“ – 5 nauczycieli oraz 1 członka kadry zarządzającej. Szkolenie odbędzie się w terminie od 07.03-11.03. 2022 w Limassol (Cypr);

5 dniowym kursie „English for Educators: advance your career Level I” -5 nauczycieli. Szkolenie odbędzie się od 02.05-06.05. 2022r. w Barcelonie

5 dniowym kursie „English for Educators: advance your career Level II” -5 nauczycieli. Szkolenie odbędzie się od 17.07-21.07. 2022r. w Limassol (Cypr)

(Uwaga, należy pamiętać że terminy mogą ulec zmianie w związku z wprowadzanymi lokalnie obostrzeniami sanitarnymi w ciągu roku.)

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:
1. zapoznać się z założeniami projektu
2. zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji – dostępny pod tym linkiem
https://soszwzlotoryja-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_gorczyca_soszw_info/ETiUuqVMcMtPm7xtf49oi2sBiNf6tUva444wcjmdAlGqFg?e=p2VaW0

3. wypełnić wniosek rekrutacyjny do dnia 13 stycznia 2021r. – pod tym linkiem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsJxNQdgu06cGWeGoKRaJxGTd8KHT3xHp_jlMeF2_61UODM5TEpMOEwzRTU2Tzk3MldGVUQzREJWMC4u

4. w przypadku uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym budowania zespołu oraz j. angielskiego poziom średniozaawansowany należy rozwiązać test języka angielskiego, dostępny w dniu 12 stycznia 2022 r. w godzinach 17.00-18.00 pod tym linkiem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsJxNQdgu06cGWeGoKRaJxGTd8KHT3xHp_jlMeF2_61UNEo3NjNCVkRNUTJES0lSUjY0TlZUMUJYVy4u

Udział w projekcie jest bezpłatny projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.


Zakończone projekty

„Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim” II 2019-2020

„Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim” 2016-2017