Odpłatność za obiady w stołówce:

Prosimy o terminowe wnoszenie opłat do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko spożywa obiady. Przy przelewach elektronicznych w tytule przelewu prosimy wpisać: obiady, miesiąc,  nazwisko i imię ucznia. Konto do wpłat:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Złotoryi

61 1090 2095 0000 0005 4802 7694

Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy terminowo wnoszą opłaty.Materiały dla rodziców dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego:

„Cyberprzemoc włącz blokadę na nękanie” – poradnik dla rodziców