„Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Beneficjent projektu: Powiat Złotoryjski

Okres realizacji: 29.07.2020 – 29.09.2023 r.

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza w Złotoryi poprzez redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi

Planowane efekty:
– oszczędność energii końcowej i pierwotnej w budynku
– spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 
– spadek emisji pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10

Wartość projektu: 3 573 775,00 zł
w tym:
dofinansowanie ze środków UE: 3 037 708,75 zł
środki Powiatu Złotoryjskiego: 536 066,25 zł

Więcej informacji:
Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Plac Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
e-mail: sekretariat@powiat-zlotoryja.pl
Telefon: 76 8786-930

«  Aktualności projektowe  »

Powiat Złotoryjski zakończył wszystkie postępowania przetargowe wyłaniając na wykonawcę robót budowlanych firmę GK INVESTBUD Gerard Nogajczyk z Zielonej Góry (wybrano również inspektora nadzoru).

Złotoryja, 13.09.2022 r.

Fotorelacja ukazująca postęp prac:

Złotoryja, 25.10.2022 r. 

Złotoryja, 30.12.2022 r.

Złotoryja, 24.01.2023 r.