Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Uwaga! Zmiana Regulaminu od 01.02.2020 r.

Regulamin ZFŚS obowiązujący od 01.02.2020 r.

Regulamin ZFŚS 2020

Załączniki nr 1-13 zfśs 2020

Załącznik nr 14 zfśs 2020


Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 2 – tabela zimowiska-kolonie-grusza adm.obsł

Załącznik nr 3 – działalność -sport-rekreac.

Załącznik nr 4 – żłobki i przedszkole

Załącznik nr 5 – oświadczenie pracownika ogólne

Załącznik nr 6 – oświadczenie do świadczenia socjalnego

Załącznik nr 7 – wniosek o ulgowe świadczenie

Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie ulgowego swiadczenia socjalnego

Załącznik nr 9 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego – zapomogi

Załącznik nr 10 – pożyczka mieszkaniowa-wniosek

Załącznik nr 11 – regulamin_komisji_socjalnej

 

Ogłoszenie 1/2019/2020 30.09.2019

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza emerytowanych i czynnych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się 11 października 2019 r. (piątek) na zamku Grodziec.

Odjazd autobusu spod ZOK-u o godzinie 17.00

Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście, do dnia 8 października 2019 r.