Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 2 – tabela zimowiska-kolonie-grusza adm.obsł

Załącznik nr 3 – działalność -sport-rekreac.

Załącznik nr 4 – żłobki i przedszkole

Załącznik nr 5 – oświadczenie pracownika ogólne

Załącznik nr 6 – oświadczenie do świadczenia socjalnego

Załącznik nr 7 – wniosek o ulgowe świadczenie

Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie ulgowego swiadczenia socjalnego

Załącznik nr 9 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego – zapomogi

Załącznik nr 10 – pożyczka mieszkaniowa-wniosek

Załącznik nr 11 – regulamin_komisji_socjalnej

Ogłoszenie 2/2019/23.05.2019

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza emerytowanych i czynnych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 oraz pożegnania pracowników przechodzących na emeryturę, które odbędzie się w restauracji „Złoty Las”, w dniu 19.06.2019 o godzinie 18.00. Autobus odjedzie spod ZOK-u o godzinie 17.30.

 

Ogłoszenie 1/2019/14.03.2019

W dniach 24 – 26.05.2019 planowana jest wycieczka szlakiem zabytków Opolszczyzny (Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Pałac w Mosznej, Muzeum Wsi Opolskiej, Opactwo Cystersów w Henrykowie). Zapisy osobiste lub drogą telefoniczną trwają do 22 marca.

Plan wycieczkiPIKO 4

 

Ogłoszenie 7/2018/17.09.2018 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza emerytowanych i czynnych  Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018/2019, które odbędzie się w Sali Bankietowej w dniu 12 października 2018 r. ( piątek ) o godzinie 18.00 .

 

Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 8  października 2018 r.

Ogłoszenie 6/2018/01.06.2018 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza emerytowanych i czynnych  Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 oraz pożegnania pracowników przechodzących na emeryturę, które odbędzie się w Sali Bankietowej w dniu 22 czerwca 2018 r. ( piątek ) o godzinie 18.00 .

Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 18  czerwca 2018 r.

Ogłoszenie 5/2018/04.05.2018 r.

W dniach 08.06. – 10.06.2018 r. planowana jest wycieczka autokarowa do Srebrnej Góry. Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym regulaminem. Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu ( lista uczestników) w sekretariacie szkoły lub  telefonicznie : 768783372 , do dnia 18 maja 2018 r.

Aby zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki, kliknij na link – Srebrna Góra

Ogłoszenie 4/2018/12.02.2018 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego serdecznie zaprasza obecnych i  byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się w sali bankietowej „Zielony Gaj”– pl.Sprzymierzeńców 10

w Złotoryi, dnia 9 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 18.00 .

Przewidywana godzina zakończenia uroczystości  01.00 . Prosimy również

 

 

 

o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 16 lutego 2018 r.

Ogłoszenie 3/2018/05.02.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego ( sobota ) 2018 roku organizowany jest wyjazd do Teatru Modrzejewskiej w Legnicy na sztukę Fiodora Dostojewskiego „Biesy”, która rozpoczyna się o godzinie 18.00 i trwa ok. 3 godziny i 15 minut.  Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji ( godzina   zostanie uzgodniona  z przewoźnikiem ). Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły ( lista uczestników ), telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 11 lutego 2018 r.

Ogłoszenie 2/2018/08.01.2018 r.

Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Złotoryi uprzejmie informuje, że dnia 14 kwietnia 2018 r.(sobota) o godz. 9.00  odbędzie się walne zebranie członków MPKZP w sali wykładowej PODN i PPP w Złotoryi przy ul. Szkolnej 1 (parter).

 

W związku z tym prosimy byłych pracowników ( emerytów ), członków kasy o ewentualne zgłoszenie się do dyrektora i wyrażenie chęci uczestnictwa w wyborach jako przedstawicieli naszej placówki ( w terminie do dnia 16.02.2018 r. ).

Ogłoszenie 1/2018/02.01.2018 r.

Uprzejmie przypominamy, że  zgodnie z Regulaminem ZFŚS  w dniu 31.03.2018 r. upłynie  termin składania oświadczeń o dochodach. Oświadczenie te należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Osoba, która nie złoży informacji lub złoży ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.

Ogłoszenie 5/2017/18.09.2017 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w restauracji „Złoty las” k. Złotoryi  w dniu 13 października 2017 r. (piątek) o godzinie 18.00 .

Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji o godzinie 17.30 . Powrót : do uzgodnienia na miejscu.

 

 

Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście, do dnia 9 października 2017 r.

 

Ogłoszenie 4/2017/04.09.2017 r.

W dniach 07.10.2017 – 08.10.2017 r. planowana jest wycieczka autokarowa Drezno-Dećin-Szwajcaria Saksońska . Wyjazd ze Złotoryi 07.10.2017 r. ( sobota ) o godzinie 06.30  a powrót  08.10.2017 r.

( niedziela ) do Złotoryi  około godz. 22.00.  Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem .

 

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu ( lista uczestników) w sekretariacie szkoły lub  telefonicznie : 768783372 , do dnia 15 września 2017 r.

Aby zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki, kliknij na link – program wycieczki

 

Ogłoszenie 3/2017/29.05.2017 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 oraz pożegnania pracowników przechodzących na emeryturę, które odbędzie się w restauracji „Złoty las” k.Złotoryi w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godzinie 18.00 .

Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji o godzinie 17.45 . Powrót : do uzgodnienia na miejscu.  Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 12  czerwca 2017 r.

Ogłoszenie 2/2017/29.01.2017 r.

W dniach 11.03.2017 – 12.03.2017 r. planowana jest wycieczka autokarowa do Świeradowa – Zdroju . Wyjazd ze Złotoryi 11.03.2017 r. ( sobota ) o godzinie 10.00  a powrót – wyjazd ze Świeradowa Zdroju 12.03.2017 r.( niedziela ) do Złotoryi  około godz. 15.00.  Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu ( lista uczestników) w sekretariacie szkoły lub  telefonicznie : 768783372 , do dnia 10 lutego 2017 r.

Aby zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki, kliknij na link – Wycieczka do Świeradowa_11-12.03.2017

Ogłoszenie 1/2017/16.01.2017 r.

Uprzejmie przypominamy, że  zgodnie z Regulaminem ZFŚS  w dniu 31.03.2017 r. upływa  termin składania oświadczeń o dochodach. Oświadczenie te należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Osoba, która nie złoży informacji lub złoży ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.

Ogłoszenie 5/2016/03.10.2016 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w Sali Bankietowej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 B w Złotoryi  w dniu 13 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 18.00 . Przewidywana godzina zakończenia uroczystości 24.00 . Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście.

 

Ogłoszenie 4/2016/15.09.2016 r.

Z okazji DEN w dniach 28–29.10.2016 r. planowana jest wycieczka autokarowa do Świeradowa – Zdroju . Wyjazd ze Złotoryi 28.10.2016 r.       ( piątek ) w godzinach popołudniowych, a powrót – 29.10.2016 r. (sobota) do Złotoryi w godzinach wieczornych. Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym regulaminem .

Serdecznie zapraszamy  i prosimy  o złożenie deklaracji chęci  wyjazdu     ( lista uczestników) do dnia 23.09.2016 r. ( piątek ).

Aby dowiedzieć się więcej o miejscu pobytu w czasie wycieczki, kliknij na linkInterferie

Ogłoszenie 3/2016/29.02.2016 r.

 

W dniu 8 marca ( wtorek ) 2016 roku organizowane jest wyjście do kina na dwa seanse filmowe :  pt.”Siedem rzeczy, których nie wiecie  o facetach – polska komedia” oraz „Brooklin-melodramat” –  kino ”Aurum” w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Wyjście będzie dofinansowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 4 marca 2016 r.

Ogłoszenie 2/2016/22.02.2016 r.

W dniach 26.05.2016–29.05.2016 r. planowana jest wycieczka autokarowa w okolice Kazimierza, Zamościa i Sandomierza. Wyjazd ze Złotoryi 26.05.2016 r. ( czwartek ) o godzinie 00.30  a powrót – 29.05.2016 r. ( niedziela ) do Złotoryi  około godz. 23.30. Koszt wycieczki przy udziale 40 osób ma wynieść ok. 715 zł. Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem .

Serdecznie  zapraszamy  i  prosimy  o  złożenie deklaracji chęci  wyjazdu ( lista uczestników) do dnia 14.03.2016 r. Program wyjazdu  jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Aby zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki, kliknij na link – program wycieczki

Ogłoszenie 1/2016/14.02.2016 r.

Uprzejmie przypominamy, że  zgodnie z Regulaminem ZFŚS  w dniu 31.03.2016 r. upływa  termin składania oświadczeń o dochodach. Ze względu na krótki okres do świąt prosimy o złożenie ww. oświadczeń do 15.03.2016 r. Oświadczenie te należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Osoba, która nie złoży informacji lub złoży ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.

Ogłoszenie 3/2015/19.09.2015 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie w dniu 16 października 2015 r.( piątek ) o godzinie 18.00 . Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji o godzinie 17.30 . Powrót : I tura – godzina 21.30 natomiast II tura godzina 01.00 w dniu 17.10.2015 r. Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 6 października 2015 r.

Aby się dowiedzieć więcej o miejscu, w którym odbędzie się spotkanie , kliknij na link – Skansen Leszczyna

Ogłoszenie 2/2015/23.02.2015 r.

W dniach 04.06.2015 – 07.06.2015 r. planowana jest wycieczka autokarowa do Warszawy . Wyjazd ze Złotoryi 04.06.2015 r. ( czwartek ) o godzinie 07.00  a powrót – wyjazd z Warszawy 07.06.2015 r.( niedziela ) do Złotoryi  około godz. 16.00. Koszt wycieczki przy udziale 40 osób ma wynieść 570 zł. Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu ( lista uczestników) do dnia 13.03.2015 r. . Program wyjazdu  jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Aby zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki, kliknij na link – program wycieczki

Ogłoszenie 1/2015/20.01.2015 r.

Uprzejmie przypominamy, że  zgodnie z Regulaminem ZFŚS  w dniu 31.03.2015 r. upływa  termin składania oświadczeń o dochodach.Oświadczenie te należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Osoba, która nie złoży informacji lub złoży ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.

 

Ogłoszenie 6/2014/12.12.2014 r.

Serdecznie zapraszamy  emerytowanych i czynnych Pracowników naszej szkoły na uroczyste spotkanie wigilijne, które odbędzie się 19 grudnia
( piątek ) o godzinie 11.00 .

 

Spotykamy się w sali gimnastycznej.

 

Ogłoszenie 5/2014/01.10.2014 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w na zamku w Grodźcu w dniu 10 października 2014 r. ( piątek ) o godzinie 18.00 . Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji o godzinie 17.30 . Powrót : I tura – godzina 23.00 natomiast II tura godzina 01.00 w dniu 11.10.2014 r. Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 6 października 2014 r.

Aby się dowiedzieć więcej o zamku , kliknij na link Grodziec

 

 

 

 

Ogłoszenie 4/2014/29.09.2014 r.

W dniu 14 listopada (piątek) 2014 roku organizowany jest wyjazd do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na koncert inaugurujący VI Międzynarodowy Koncert Chopinowski dla Dzieci. Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji o godzinie 17.30.Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem ZFŚS . Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu (lista uczestników) do dnia 6 października 2014 r.

 

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze – kliknij na ten link

 

 

 

Ogłoszenie 3/2014/05.04.2014 r.

W dniach 19.06.2014 – 22.06.2014 r. planowana jest wycieczka autokarowa trasą Augustów – Wilno – Toruń . Wyjazd ze Złotoryi 19.06.2014 r. o godzinie 01.00  a zakończenie wycieczki w dniu 23.06.2014 r. około godziny 02.00. Koszt wycieczki przy udziale 40 osób ma wynieść 590 zł. Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu ( lista uczestników) . Program wyjazdu  jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Aby zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki, kliknij na link – Program wycieczki

Ogłoszenie 2/2014/15.03.2014 r.

Uprzejmie przypominamy, że  zgodnie z Regulaminem ZFŚS  upływa wkrótce termin składania oświadczeń o dochodach – 31.03.2014 r. Oświadczenie te należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Osoba, która nie złoży informacji lub złoży ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.

Ogłoszenie 1/2014/17.02.2014 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie zaprasza byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się w sali bankietowej hotelu Qubus  w Złotoryi dnia 14 marca 2014 r. (piątek) o godzinie 17.00 . Przewidywana godzina zakończenia uroczystości  01.00 . Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 7 marca 2014 r.

Ogłoszenie 7/2013/13.12.2013 r.

Serdecznie zapraszamy  emerytowanych i czynnych Pracowników naszej szkoły na uroczyste spotkanie wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia
( piątek ) o godzinie 11.00 .

 

 

Spotykamy się w sali gimnastycznej.

Ogłoszenie 6/2013/02.12.2013 r.

W dniu 4 .12 .2013 r. (środa) 2013 roku organizowane jest wyjście do kina na film pt.”Wałęsa. Człowiek z nadziei”-godzina 17.00-kino”Aurum” w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Wyjście będzie dofinansowane zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 3 grudnia 2013 r.

Poniżej krótki opis ww.filmu :

Akcja filmu rozpoczyna się w grudniu 1970 roku. Po narzuconych odgórnie przez partię podwyżkach cen żywności dochodzi do wystąpień na Wybrzeżu. Wojsko otwiera ogień do robotników, po czym milicja zaczyna masowe aresztowania. Jednym z zatrzymanych jest Lech Wałęsa (Robert Więckiewicz), elektryk pracujący w Stoczni Gdańskiej. Jak wiele innych osób zostaje zmuszony do podpisania dokumentów o współpracy. Wkrótce sytuacja w kraju pozornie stabilizuje się. Lech stara się zarobić na utrzymanie swojej żony Danuty (Agnieszka Grochowska) i stale powiększającej się rodziny. Jednak kolejne łamanie obietnic przez partię powoduje, że Wałęsa coraz bardziej angażuje się w tworzenie wolnych związków zawodowych. Skutkuje to kolejnymi aresztowaniami i zwolnieniami z pracy. W sierpniu 1980 roku gdańscy stoczniowcy zaczynają strajk, na czele którego staje Wałęsa.

Aby zobaczyć zwiastuny filmu kliknij na ten link

Ogłoszenie 5/2013/26.09.2013 r.

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Radą Pedagogiczną i Uczniami serdecznie zaprasza byłych Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbędzie się w sali bankietowej państwa Owczarków „Zielony Gaj”w Złotoryi przy ulicy pl.Sprzymierzeńców 10 w dniu 11 października 2013 r. (piątek) o godzinie 18.00 . Przewidywana godzina zakończenia uroczystości 24.00 . Prosimy również o potwierdzenie swojego udziału w sekretariacie szkoły, telefon : 768783372 lub osobiście do dnia 7 października 2013 r.

Ogłoszenie 4/2013/15.04.2013 r.

W dniach 30.05.2013 – 02.06.2013 planowana jest wycieczka autokarowa w Bieszczady i do Lwowa. Wyjazd ze Złotoryi 30.05.2013 o godzinie 23.00 a zakończenie wycieczki w dniu 02.06.2013 ( późnych godzinach wieczornych). Koszt wycieczki przy udziale 28 osób ma wynieść 670 zł. W celu realizacji programu wycieczki na bilety wstępu należy dodatkowo przygotować ok. 93 zł .Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu (lista uczestników) .

Uwaga – wyjazd do Lwowa tylko na podstawie ważnego paszportu

Ogłoszenie 3/2013/29.03.2013 r.

W dniu 22 kwietnia (poniedziałek) 2013 roku organizowany jest wyjazd do Teatru im.Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na spektakl pt.”Wydmuszka”. Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji o godzinie 17.00.Koszt biletu do teatru 70zł, 50zł, 40 zł.Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy o złożenie deklaracji chęci wyjazdu (lista uczestników) do dnia 5 kwietnia.

Poniżej krótki opis ww.spektaklu :

W jednym z prowincjonalnych miasteczek centralnej Polski, w podupadającej bibliotece spotykają się dwie kobiety: zaniedbana, samotna bibliotekarka (Anna Guzik), kontrolowana przez zaborczą matkę, uciekająca przed nią w świat książkowych romansów i atrakcyjna żona miejscowego biznesmena (Joanna Liszowska), dla której jedynym sensem życia są pieniądze i ich wydawanie. Trudno byłoby o dwie bardziej różne dziewczyny, a jednak – pomimo wszystkich, wydawałoby się, niemożliwych do pokonania różnic – te dwie kobiety połączy szczególna więź i pewien wspólny sekret.

Błyskotliwe dialogi, bezkompromisowe, chwilami czarne poczucie humoru i celność obserwacji sprawiają, że ta utrzymana w klimacie angielskich klasyków komedii sztuka Marcina Szczygielskiego, to trafny, chwilami przejmujący, a zarazem nieodparcie zabawny portret kobiecej osobowości.

Ogłoszenie 2/2013/11.03.2013 r.

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z Regulaminem ZFŚS  upływa wkrótce termin składania oświadczeń o dochodach. Oświadczenie te należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Osoba, która nie złoży informacji lub złoży ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.

Ogłoszenie 1/2013/01.03.2013 r.

W dniu 16 marca (sobota) 2013 roku organizowany jest wyjazd do Teatru im.Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na spektakl pt.”Sługa dwóch panów”. Wyjazd spod Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji o godzinie 17.00.Koszt biletu do teatru 19 zł oraz przejazdu autokarem 12 zł i 50 groszy.Wyjazd będzie dofinansowany zgodnie z obowiązującym Regulaminem . Serdecznie zapraszamy i prosimy o składanie odpowiednich oświadczeń i wniosków.

Poniżej krótki opis ww.spektaklu :

Młody Żołnierz wraca z wojny – spragniony i głodny szuka jakiegokolwiek zajęcia, by najeść się i napić do syta. Trafia w sam środek weneckiego karnawału i jako Arlekin zostaje sługą dwóch panów . Jednak nadal pozostaje głodny. „Sługa dwóch panów” Carla Goldoniego to jedna z najwspanialszych komedii wszechczasów. Peter Turrini w swojej uwspółcześnionej wersji w finezyjny i inteligentny sposób przenosi intrygę XVIII-wiecznego mistrza w czasy współczesne, podkreślając uniwersalność tej, z pozoru błahej, opowieści. Ukazuje mechanizmy rządzące dzisiejszym skorumpowanym światem, w którym pod karnawałową maską „podejrzane typy” ubijają „ciemne interesy” kosztem wszystkiego i wszystkich. Korowód niezwykłych postaci, uwikłanych w klasyczne komediowe perypetie zapewnia widzowi wyśmienitą zabawę… z odrobiną głębszej refleksji.