Czwartek, 28 maja

Matematyka
Temat: Dzielenie sposobem pisemnym ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną. Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 8:  kliknij tutaj

Fizyka
Temat: Przewodniki i izolatory prądu elektrycznego.
Materiał: kliknij tutaj

Wiedza o społeczeństwie
Temat: Problemy współczesnego świata – kraje Południa.
Materiał: kliknij tutaj

Edukacja dla bezpieczeństwa
Temat: Jak bezpiecznie zdjąć maseczkę?
Materiał: Ćwiczenie 4:   kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Tworzenie zdań. Powtórzenie.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka.
Materiał: Ćwiczenie 9: kliknij tutaj


Środa, 27 maja

Matematyka
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną.
Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 7:  kliknij tutaj

Fizyka
Temat: Sprawdzian wiadomości – optyka.
Materiał:  kliknij tutaj

Technika
Temat: Jak powstają szczotki? Część 2.
Materiał:   Ćwiczenie 6: kliknij tutaj

Historia
Temat: Jesień Narodów – Czechosłowacja.
Materiał: kliknij tutaj

Religia
Temat: Być człowiekiem modlitwy – Jan Paweł II
Materiały: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: ĆWICZENIE 2: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne na domowej drabince.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 8: kliknij tutaj

Geografia
Temat: Arktyka i Antarktyda – obszary okołobiegunowe.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj


Wtorek, 26 maja

Technika
Temat: Ćwiczenie 5. Jak powstają szczotki? Część 1.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Język polski

Temat: Jak napisać sprawozdanie?
Materiały: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2:  kliknij tutaj

Biologia
Temat: Czynniki wpływające na organizmy.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 7: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Praca z tekstem.
kliknij tutaj


Poniedziałek, 25 maja

Informatyka:
Temat: Bezpieczeństwo w internecie.
Materiał: kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian wiadomości z Kultu do Serca Pana Jezusa.
Materiały: ĆWICZENIE 2: kliknij tutaj
Sprawdzian:
kliknij tutaj

Chemia
Temat: Badanie właściwości skrobi.
Materiał: Ćwiczenie 5: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Im Bus – film.
kliknij tutaj


Piątek, 22 maja

Historia
Temat: Jesień Narodów.
Materiał: kliknij tutaj

Wiedza o społeczeństwie
Temat: Polska w Unii Europejskiej.
Materiał: kliknij tutaj

Chemia
Temat: Badanie właściwości białka. Część 2.
Materiał: Ćwiczenie 3:  kliknij tutaj

Język polski
Temat: Opowiem wam historię …
Materiał: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzenie wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,100, 1000.
Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 5:  kliknij tutaj


Czwartek, 21 maja

Edukacja dla bezpieczeństwa
Temat: Jak bezpiecznie założyć maseczkę?
Materiał: Ćwiczenie 2:   kliknij tutaj

Wiedza o społeczeństwie
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Jak dbać o kręgosłup? Prawidłowa postawa siedząca.
Materiał: Ćwiczenie nr 6: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Kraje niemieckojęzyczne.
kliknij tutaj

Fizyka
Temat: Optyka – utrwalenie wiadomości.
Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 3:   kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100, 1000.
Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 6:  kliknij tutaj


Środa, 20 maja

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia rozciągająco – rozluźniające.
Materiał: Ćwiczenie 5: kliknij tutaj

Technika
Temat: Jak to jest zrobione? Zakreślacze część 2.
Materiał: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj

Historia
Temat:Jan Paweł II – papież Polak.
Materiał: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj

Geografia
Temat: Sprawdzian wiadomości o Australii.
Test: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych – utrwalenie wiadomości.
Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 4:  kliknij tutaj


Wtorek, 19 maja

Technika
Temat: Jak to jest zrobione? Zakreślacze część 1.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Pozycje wyjściowe do ćwiczeń-doskonalenie.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Biologia
Temat: Krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1 i 2: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Deutschland. Najważniejsze informacje.
kliknij tutaj

Język polski

Temat Zasady pisowni ó i u.
Materiały: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1:  kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną – utrwalenie wiadomości.
Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 3:  kliknij tutaj

Fizyka
Temat: Składanie barw.
Materiał: LearnigApps tytuł aplikacji: Ćwiczenie 2:  kliknij tutaj


Poniedziałek, 18 maja

Informatyka
Temat: Internet Rzeczy.
Materiał: kliknij tutaj

Chemia
Temat: Reakcje charakterystyczne białek.
Materiał : Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Sprawdzian wiadomości – Perfekt.
kliknij tutaj


Piątek, 15 maja

Historia
Temat: Chiny – cz.2.
Materiał: kliknij tutaj

Wiedza o społeczeństwie
Temat: Unia Europejska.
Materiał: kliknij tutaj

Chemia
Temat: Produkty spalania etanu.
Materia:ł  kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Pajacyki prostą formą rozgrzewki.
Materiał: Ćwiczenie 3:  kliknij tutaj

Język polski

Temat Części mowy- powtórzenie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków pisemnych sposobem pisemnym – utrwalenie wiadomości.
Materiał: Ćwiczenie 2:  kliknij tutaj


Czwartek, 14 maja

Edukacja dla bezpieczeństwa
Temat: Co tak naprawdę mamy na dłoniach?
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.
Materiał: Ćwiczenie 2:  kliknij tutaj

Język polski
Temat Części mowy- powtórzenie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Technika
Temat: Produkcja puszek aluminiowych.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Czas przeszły Perfekt – ćwiczenia.
Zadania znajdują się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Perfekt ćwiczenia: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Sprawdzian wiadomości nr 3 – Symetria.
 Materiał: kliknij tutaj

Fizyka
Temat: Barwy.
Materiał: kliknij tutaj


Środa, 13 maja

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyboru nietypowego.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Historia
Temat: Chiny mocarstwem.
Materiał: kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Z Jezusem do Jezusa.
Materiał: kliknij tutaj

Geografia
Temat: Mieszkańcy Australii.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Rysowanie figur symetrycznych.
 Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj


Wtorek, 12 maja

Matematyka
Temat: Symetria środkowa w układzie współrzędnych.
Materiał znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearnigApps: Symetria środkowa w układzie współrzędnych: kliknij tutaj

Fizyka
Temat: Zwierciadła wypukłe.
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Czasowniki nieregularne w czasie Perfekt.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie koordynacji ruchowej.
Materiał: Ćwiczenia doskonalące koordynację
kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:
Dopasuj nazwy sportu do zdjęcia: kliknij tutaj

Biologia
Temat: Tworzymy łańcuchy pokarmowe w różnych ekosystemach.
Zadania do wykonania znajdują się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:
kliknij tutaj

Język polski
Temat: Słownictwo -powtórzenie.
Materiały: kliknij tutaj

Technika
Temat:  Jak produkowane  są puszki aluminiowe?
Materiał i zadanie znajdują się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Jak produkowane  są puszki aluminiowe?: kliknij tutaj


Poniedziałek, 11 maja

Język niemiecki
Temat lekcji: Czas przeszły Perfekt – wprowadzenie.
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Z Jezusem i do Jezusa. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Materiały: kliknij tutaj

Chemia
Temat: Etan organiczny związek chemiczny.
Materiał: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Liczenie binarne – sprawdzian.
Materiał: kliknij tutaj


Piątek, 8 maja

Historia
Temat: Wybory 4 czerwca 1989 roku.
kliknij tutaj

Wiedza o społeczeństwie
Temat: Organizacje międzynarodowe.
kliknij tutaj

Język polski
Temat Słowniki-powtórzenie.
Materiały: kliknij tutaj

Chemia
Temat: Zastosowanie metanu.
Materiał: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzian wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia.
kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Figury środkowosymetryczne.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.


Czwartek, 7 maja

Edukacja dla bezpieczeństwa
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Tworzenie zdań z przymiotnikami.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg i pośladków.
kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Figury symetryczne względem punktu.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Fizyka
Temat: Zwierciadła wklęsłe.
Materiał: kliknij tutaj


Środa, 6 maja

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Kult Maryjny w Polsce.
Materiały: kliknij tutaj
Zadanie: kliknij tutaj

Język polski
Temat: Części mowy.
kliknij tutaj

Historia
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Technika
Temat: Selekcja odpadów.
Materiał:  kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Geografia
Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Symetria osiowa w układzie współrzędnych.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.


Wtorek, 5 maja

Język niemiecki
Temat: Stopniowanie przymiotników.
Materiał: kliknij tutaj
kliknij tutaj
kliknij tutaj
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem skakanki.
kliknij tutaj

Biologia
Temat: Zależności pokarmowe w ekosystemach – łańcuchy pokarmowe.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie: kliknij tutaj

Technika
Temat: Segregowanie wstępne odpadów.
Materiał:  kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Matematyka
Temat: Figury osiowosymetryczne.
Materiał: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Fizyka
Temat: Sprawdzian wiadomości nr 1 – optyka
Materiał: kliknij tutaj


Poniedziałek, 4 maja

Język niemiecki
Temat: Sprawdzian wiadomości – uczucia, cechy charakteru.
kliknij tutaj

Chemia
Temat: Metan.
Materiał: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Jednostki pamięci, czyli bajty i bity.
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian nt. Eucharystii. –  dzisiaj poproszę was o napisanie sprawdzianu.
•        Najpierw „przypominajka”, na próbę dla utrwalenia wiadomości:
kliknij tutaj
•        Rozwiąż sprawdzian. Powodzenia!
kliknij tutaj