W dniach  07.05.2023 – 27.05.2023 uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia, Dominika, Ola, Nikola, Mateusz i Maksymilian realizowali praktyki zawodowe  w miejscowości Ostritz w Niemczech w ramach projektu: „Praktyki zawodowe uczniów z Polski w Niemczech”, który był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w partnerstwie z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, w ramach Programu Erasmus+ – Mobilność osób uczących się i kadry. Nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009846.  Podczas praktyk uczniowie pracowali na stanowiskach wykonując prace: w otoczeniu obiektu hotelarskiego, w pralni hotelowej, w jednostce mieszkalnej, w usługach gastronomicznych. Uczniowie mieli możliwość kształcenia swoich umiejętności na każdym stanowisku pracy.  Na co dzień pokonywali swoje bariery emocjonalne, językowe, a tym samym codziennie integrowali się z nowym środowiskiem. 

W czasie wolnym uczestniczyli w różnych aktywnościach rozwijając tym samym swoje zainteresowania i pasje. Uczniowie zwiedzali i  poznawali historię Klasztoru St’ Marienthal, spacerowali po okolicznych ścieżkach, uczestniczyli w wyjeździe transportem kolejowym nad jezioro Berzdorfer See, gdzie plażowali i zażywali słonecznej kąpieli. Podczas pobytu robili zakupy i przygotowywali wspólne posiłki. Wieczorami wymieniali się zdobytą wiedzą, analizowali i porównywali zakres obowiązków, a także grali w gry planszowe, tańczyli, śpiewali, integrowali się.

Opiekunem praktyk w Ostritz była Pani dr Beata Bykowska – dyrektor administracyjny, która kierowała pracami podczas praktyk i pomagała  przy napotkanych trudnościach. 

Oprócz doświadczenia zawodowego młodzież szlifowała znajomość języka niemieckiego.  Uczniowie nawiązali nowe znajomości przełamując bariery w kontaktach międzyludzkich, nauczyli się samodzielności i poznawali kulturę i tradycje Niemiec.  

Udział w projekcie pozwolił uczniom poznać lepiej samego siebie i swoje możliwości, przełamać bariery językowe oraz obawy przed długą rozłąką z najbliższymi. Wszyscy wrócili zadowoleni i przekonani, że wiele mogą i potrafią. Zdobyte doświadczenie i umiejętności wykorzystają w dorosłym życiu.  

Koordynator Projektu

Dorota Banaszek