Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej „Odnaleźć siebie”.

Zachęcamy do odprowadzania 1% podatku oraz innych kwot na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Numer KRS: 0000256024do zeznania podatkowego

Numer konta bankowego-dla dowolnej darowizny:

PBS 90 8658 0009 0013 2873 2000 00 10

Serdecznie dziękujemy za wspieranie naszych działań !

Nasze stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów. Zadaniem jego jest prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz naszych uczniów. Otoczyliśmy opieką 117 osób oraz ich rodziny.We wrześniu 2011 roku otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Najważniejsze cele, które sobie założyliśmy:

 • propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych,
 • propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży,
 • promowanie  Ośrodka,
 • działalność oświatowa, edukacyjna i popularnonaukowa mająca na celu przygotowanieosób niepełnosprawnych  do życia w społeczeństwie.

Formy naszej działalności:

 • pomoc materialna dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących,
 • pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
 • pomoc w zdobywaniu funduszy na modernizację placówki,
 • finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
 • pozyskiwanie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, itp.,
 • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych i edukacyjnych,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych,
 • zajęcia w zakresie gospodarstwa domowego, szycia itp.,
 • organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom  i ich rodzinom,
 • organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, festiwali, warsztatów, spotkań okolicznościowych itp.

Stowarzyszenie nasze zostało wybrane do udziału w Lidze Charytatywnej BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S. A. i BZ WB- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Celem Ligi Charytatywnej jest wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego a w szczególności niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, wspieranie ich edukacji, pomoc dzieciom chorym. Wszystkie te zadania realizowane są przez Stowarzyszenie” Odnaleźć Siebie”. Stowarzyszenie nasze zostało wybrane do udziału w Lidze Charytatywnej przez oddział złotoryjski Banku Zachodniego WBK.
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i dostrzeżenie naszych działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej !