W dniu 24.05.2023r. uzniowie klasy pani Magdy i pani Agnieszki uczestniczyli w olimpiadzie sportowej ” Mistrzowie na start”, którego organizatorem był Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Celem olimpiady była integracja środowiska lokalnego i regionalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, promowanie sportu osób z niepełnosprawnościami oraz zwrócenie uwagi na potrzeby tych osób, zadowolenie i spełnienie się w konkurencjach sportowych. Dzięki wspólnej zabawie nasi uczniowie mieli możliwość zaistnienia w nowych relacjach społecznych, zaprezentowanie sił na miarę możliwości, przeżycia wspaniałych i pozytywnych emocji.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w zorganizowanie i przeprowadzenie olimpiady oraz dla uczestników za fantastyczną atmosferę w duchu sportowej rywalizacji.