Uwaga zmiana, od poniedziałku 19 kwietnia zajęcia w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej, wszystkich klasach Szkoły Branżowej I stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbywają się w trybie zdalnym. Materiały do nauki dla każdej z klas znajdują się w menu „uczeń” -> „materiały do nauki”. Można też użyć tego linku: „materiały do nauki”. W razie problemów prosimy konsultować się z wychowawcami klas.