Nasza oferta

Dla kogo ?

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Typy szkół w których kształcimy :

 • przedszkole specjalne
 • szkoła podstawowa  dla dzieci z niepełosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • zasadnicza szkoła zawodowa ( pracownik pomocniczy obsługi hotelowej )
 • szkoła branżowa I stopnia ( pracownik pomocniczy obsługi hotelowej )
 • szkoła podstawowa  dla dzieci z niepełosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • szkoła przysposabiająca do pracy
 • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z niepełosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 lat)
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Co nas wyróżnia ?

 • różnorodność innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod pracy
 • przyjazna atmosfera
 • dostosowane do potrzeb dzieci pomoce dydaktyczne
 • nowocześnie wyposażone pracownie
 • mało liczne klasy
 • całodzienne wyżywienie – grupy wychowawcze ( dawniej internat )

Co oferujemy ?

 • wykwalifikowaną i kreatywną kadrę oligofrenopedagogów
 • opiekę pielęgniarki, psychologa, pedagoga, logopedy
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • zajęcia informatyczne w nowoczesnej pracowni komputerowej
 • zajęcia w sali doświadczenia świata i integracyjno – sensorycznej
 • zajęcia w nowoczesnej sali gimnastycznej
 • bibliotekę szkolną z salą komputerową