Znajdujesz się na stronie internetowej SOSzW im. Janusza Korczaka w Złotoryi. Na co dzień, w murach naszej placówki, jest naprawdę gwarno i wesoło! Ściany wszystkich korytarzy pokryte są dziełami młodszych i starszych twórców sztuki. Zza zamkniętych drzwi sal lekcyjnych dochodzą odgłosy śpiewu, instrumentów muzycznych, śmiechu, a niekiedy kuszące zapachy świadczące o odbywających się zajęciach kulinarnych.

Mottem Ośrodka są słowa naszego patrona Janusza Korczaka- „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”.

Zapraszamy – dołącz do nas!

Dla kogo ?

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Typy szkół w których kształcimy :

 • przedszkole specjalne,
 • szkoła podstawowa  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • szkoła branżowa I stopnia (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej),
 • szkoła przysposabiająca do pracy,
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Co nas wyróżnia ?

 • różnorodność innowacyjnych i niekonwencjonalnych metod pracy
 • przyjazna atmosfera
 • dostosowane do potrzeb dzieci pomoce dydaktyczne
 • nowocześnie wyposażone pracownie
 • mało liczne klasy
 • grupy wychowawcze (internat)

Co oferujemy ?

 • wykwalifikowaną i kreatywną kadrę oligofrenopedagogów
 • opiekę pielęgniarki, psychologa, pedagoga, logopedy
 • szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • zajęcia w sali doświadczenia świata i integracji sensorycznej
 • zajęcia w nowoczesnej sali gimnastycznej
 • bibliotekę szkolną z salą komputerową
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej