Czwartek, 28 maja

Matematyka
Temat: Sprawdzian wiadomości – figury przestrzenne.
Materiał:   
kliknij tutaj

Język niemiecki
Sprawdź się:   
kliknij tutaj

Biologia
Temat: Rozsiewanie i rozwój roślin okrytonasiennych.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 3 i 4: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem skakanki.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 8: kliknij tutaj


Środa, 27 maja

Matematyka
Temat: Powtórzenie wiadomości o bryłach.
Materiał i zadania:  kliknij tutaj

Język polski
Temat: Utrwalamy części mowy – przymiotniki i rzeczowniki.
Materiał: kliknij tutaj

Geografia
Temat: Krajobraz i życie na stepie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Technika
Temat:  Jak oszczędzać prąd na co dzień?
Materiał: Ćwiczenie 6: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Odmiana czasowników – powtórzenie.
kliknij tutaj

Religia
Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba.
Materiały: 
kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:  ĆWICZENIE 3: kliknij tutaj
ĆWICZENIE 4:
kliknij tutaj


Wtorek, 26 maj

Matematyka
Temat: Matematyczna laurka dla Mamy.
Materiał i zadania: Ćwiczenie 7:  kliknij tutaj

Historia
Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.
Materiał: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 7: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Majowa łąka – zajęcia online.

Religia
Temat: Polak dla świata- Jan Paweł II
Materiały: 
kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: ĆWICZENIE 2: kliknij tutajPoniedziałek, 25 maja

Historia
Temat: Zjednoczenie Polski.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Siatki graniastosłupów.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 6: kliknij tutaj

Muzyka
Temat: O rodzinie w rytmie rock and rolla.
Materiał: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Sprawdzian.
Materiał:
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Gra w klasy-doskonalenie skoczności.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 6: kliknij tutaj


Piątek, 22 maja

Język polski
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Co robisz o wskazanej porze dnia? Ćwiczenia.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzenie wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych.
Materiał: kliknij tutaj


Czwartek, 21 maja

Język niemiecki
Temat: Czynności wykonywane w ciągu dnia. Tworzenie zdań.
kliknij tutaj

Biologia
Temat: Cechy roślin okrytonasiennych.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApp: Ćwiczenie 2:  kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Relaksacja na zmęczenie.
Materiał: Ćwiczenie 5:  kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Siatki prostopadłościanów.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 5: kliknij tutaj


Środa, 20 maja

Matematyka
Temat: Objętość sześcianu.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 4:  kliknij tutaj

Język polski
Temat: Powtarzamy podstawowe wiadomości o zdaniu.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 3: kliknij tutaj

Geografia
Temat: Krajobraz sawann.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 3:  kliknij tutaj

Technika
Temat:  Budowa i obsługa żelazka.
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Co robisz w ciągu dnia?
kliknij tutaj


Wtorek, 19 maja

Matematyka
Temat: Objętość prostopadłościanu.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 3:  kliknij tutaj

Historia
Temat: Henryk II Pobożny – bitwa pod Legnicą.
Materiał: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Laurka dla mamy – zajęcia online.

Wychowanie fizyczne
Temat: Pozycje wyjściowe do ćwiczeń-doskonalenie.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 4: kliknij tutaj


Poniedziałek, 18 maja

Historia
Temat: Polska w XIII wieku.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Sprawdzian – figury przestrzenne.
Materiał:    kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Muzyka programowa – przykłady.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Co jest na pulpicie?
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne na domowej drabince.
Materiał: Ćwiczenie 3:  kliknij tutaj


Piątek, 15 maja

Język polski
Temat: Przysłowia i powiedzenia polskie – przykłady.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2: kliknij tutaj

Język niemiecki
Dzisiaj sprawdź swoje umiejętności : 
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe na wszystkie partie mięśniowe.
Materiał: Ćwiczenie 2:  kliknij tutaj


Czwartek, 14 maja

Matematyka
Temat: Jednostki objętości.
Materiał:   kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 2:   kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Dokąd jedziesz i czym? Tworzenie zdań.
kliknij tutaj

Biologia
Temat: Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie wytrzymałości ogólnej.
Materiał: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj


Środa, 13 maja

Matematyka
Temat: Objętość bryły.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1:  kliknij tutaj

Język polski
Temat: Pisownia wyrazów nie z czasownikami – utrwalenie.
kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie 1: kliknij tutaj

Geografia
Temat: Lasy strefy umiarkowanej.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApss: Ćwiczenie 1,2: kliknij tutaj

Technika
Temat:  Budowa i obsługa żelazka.
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Czym pojedziesz na wieś? Tworzenie zdań.
Materiał: kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian wiadomości o bracie Albercie i pomocy potrzebującym.
Zadanie znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ćwiczenie1: kliknij tutaj
Sprawdzian: 
kliknij tutaj


Wtorek, 12 maja

Matematyka
Temat: Bryły w najbliższym otoczeniu.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Bryły w otoczeniu:  kliknij tutaj

Historia
Temat: Testament Bolesława Krzywoustego.
Materiał: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia rozciągające.
Materiał: Zestaw ćwiczeń rozciągających
kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:
Dopasuj nazwy sportu do zdjęcia: kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Wiosenne drzewo – zajęcia online.

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Być dobrym jak chleb – św. Brat Albert.
Materiał: kliknij tutaj
Poniedziałek, 11 maja

Historia
Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Ściany i wierzchołki brył.
Materiał:  kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps: Ściany i wierzchołki brył:  kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Muzyka ilustracyjna.
Materiał: kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Co to jest pulpit?
Materiał: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie  koordynacji ruchowej.
Materiał: Ćwiczenia doskonalące koordynację
kliknij tutaj
Zadanie do wykonania znajduje się w folderze klasy w aplikacji LearningApps:
kliknij tutaj


Piątek, 8 maja

Język polski
Temat: Symbole narodowe – utrwalenie.
kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Wady i zalety pojazdów.
Materiały:
kliknij tutaj
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Sprawdzian wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia.
kliknij tutajCzwartek, 7 maja

Matematyka
Temat: Figury przestrzenne – bryły.
Materiał: kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Poznasz nazwy środków transportu.
Materiały:
kliknij tutaj
kliknij tutaj

Biologia
Temat: Rośliny nagonasienne i ich znaczenie.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie: kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Wybór odpowiednich produktów żywnościowych.
Materiał: kliknij tutaj
Sprawdź się: kliknij tutaj


Środa, 6 maja

Matematyka
Temat: Figury przestrzenne.
Cel: Będziesz rozpoznawał i nazywał figury przestrzenne.
Materiał: kliknij tutaj

Język polski
Temat: Pisownia wyrazów z „h”.
kliknij tutaj

Geografia
Temat: W wilgotnym lesie równikowym.
Materiał: kliknij tutaj
Zadanie: kliknij tutaj

Technika
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Język niemiecki
Temat: Moja rodzina – tworzenie krótkich zdań.
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Św. Bernadetta – wybrana przez Maryję.
Materiały: kliknij tutaj
Rozwiąż zad. 2/102 w zeszycie ćw.


Wtorek, 5 maja

Matematyka
Sprawdzian wiadomości: liczby dodatnie i ujemne.
kliknij tutaj

Historia
Temat: Sprawdzian.
kliknij tutaj

Wychowanie fizyczne
Temat: Utrwalenie techniki skoków na skakance.
kliknij tutaj

Religia
Modlitwa: kliknij tutaj
Temat: Sprawdzian nt. Bożego Miłosierdzia
• Najpierw „przypominajka”, powtórz materiał. Pomogą ci zadania, które 
już dobrze znasz:
kliknij tutaj
• Rozwiąż sprawdzian. Powodzenia!
kliknij tutaj

Plastyka
Temat: Sprawdzian.

kliknij tutaj


Poniedziałek, 4 maja

Historia
Temat: Święto Narodowe Polski.
Materiał: kliknij tutaj

Matematyka
Temat: Ćwiczenia w dodawaniu liczb całkowitych.
Materiał i zadania: kliknij tutaj

Muzyka
Temat: Na majówkę.
Materiał: kliknij tutaj
Zadania: kliknij tutaj kliknij tutaj

Informatyka
Temat: Użycie funkcji kopiuj – wklej.
Materiały: kliknij tutaj
Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytania, które znajdują się w materiale.

Wychowanie fizyczne
Temat: Doskonalenie siły mięśni brzucha w próbie sprawnościowej.
Zadanie: kliknij tutaj