Udało się, nasz projekt uzyskał dofinansowanie w ramach projektu ERASMUS !

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim” w ramach akcji  KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ w programie Erasmus+ rozpoczyna się 01.09.2019, a zakończy 31.12.2020 roku.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby naszej placówki, dostrzeżone i opisane w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Jako pedagodzy pragniemy poszerzyć nasze umiejętności w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych o perspektywę doświadczeń europejskich.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji szkolnej poprzez:

-stosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w edukacji ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia

-wykorzystaniu nowoczesnych technologii na lekcjach, a tym samym wzrost aktywności uczniów na zajęciach i przygotowania ich do podjęcia pracy, gdzie nowoczesne technologie są istotnym elementem

-podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego (przynajmniej B2, C1), co przyczyni się do wzrostu zaangażowania nauczycieli w europejskie programy i nawiązanie kontaktów międzynarodowych, a także wymianę doświadczeń z nauczycielami innych krajów europejskich

– rozwijaniu międzykulturowej świadomości w wyniku wglądu w kulturę kraju przyjmującego

– rozwoju kompetencji językowych w zakresie poszerzenia słownictwa dotyczącego edukacji.

– wzroście znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli i wykorzystanie go poprzez używanie obcojęzycznych platform w edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– w usprawnianiu procesów przyswajania wiedzy przez uczniów, dzięki zaangażowaniu szkolących się nauczycieli w rzeczywiste kulturowe doświadczenia uczenia się;

Projekt zawiera udział w kursach 15 pracowników kadry edukacyjnej. Mobilności realizowane w dwóch terminach: luty 2010 wyjazd do Bragi (Portugalia) na 5 dniowy kurs „Use ICT in Special Needs Education” oraz lipiec 2020 wyjazd na Maltę na 10 dniowy kurs „English for Techers”.

W pierwszym szkoleniu będzie uczestniczyć 5 nauczycieli, w drugim 10 nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują wzrostem kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej, wzbogacone o doświadczenia nauczycieli z innych państw europejskich. Przełoży się to na skuteczniejszą i efektywniejszą pracę na zajęciach edukacyjnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod ICT. Wzmocni to wizerunek szkoły jako placówki otwartej, przyjaznej dla ucznia, nowoczesnej, o charakterze międzynarodowym.

6 stycznia 2020

« »