Koło Europejskie

Zgodnie z projektem „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotoryi w wymiarze europejskim”, który zaczął się w Ośrodku 2 września 2019 roku, zaczęło działalność Koło europejskie : „Jestem Europejczykiem”.

W zajęciach uczestniczą uczniowie ze Szkoły Branżowej. Głównymi celami zajęć są:

1. Zdobywanie, upowszechnianie wiedzy o Europie.

2. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.

3. Popularyzacja wiedzy na temat własnego kraju, najbliższego regionu.

4. Propagowanie korzyści z integracji Polski z Unią Europejską.

5. Integrowanie społeczności szkolnej wokół zagadnień europejskich.

6. Kształtowanie świadomości europejskiej, upowszechnienie wiedzy o tradycjach i kulturze innych narodów.

7. Szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodów.

8. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności – zwłaszcza za pokój, obronę praw człowieka oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

9. Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw.

Wszyscy chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Spotykamy się raz w tygodniu przy omawianiu różnych zagadnień związanych z Unią Europejską. Uczniowie poznają kraje europejskie oraz przygotowują się do różnych działań, które odbędą się w szkole i o których będziemy informować na bieżąco.

6 stycznia 2020

« »