Pamiętajmy o zmarłych.

Samorząd Uczniowski wraz z klasami przysposabiającymi do pracy 31 października odwiedzili groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie uczcili pamięć osób, które tworzyły społeczność szkolną. Przy pomnikach pozostawili swoją modlitwę, zapalony znicz, a także wydobyli wspomnienia związane ze zmarłymi pracownikami szkoły.
Pamiętamy.

4 listopada 2019

« »