Pażdziernik miesiącem bibliotek szkolnych.

W październiku biblioteka szkolna zamieniła się w bajkową salę zabaw dla dzieci. Na zajęciach w bibliotece, uczniowie bardzo chętnie wcielają się w rolę swoich ulubionych bohaterów bajkowych, przedstawiają inscenizacje wg własnych pomysłów. Rozwijają kreatywność, inicjatywę twórczą. Zabawy teatralne są wspaniałą okazją do integracji zespołów klasowych.

3 listopada 2019

« »