W ramach programu „Chcę Ci powiedzieć „wspólnie z p. Anią, psychologiem szkolnym, rozwijamy komunikację werbalną i niewerbalną naszych najmłodszych wychowanków-przedszkolaków. Poprzez zabawy społeczne, arteterapię, sensoplastykę ,wykorzystanie koncepcji Emphaty Dolls, dbamy o nabywanie i ksztaltowanie kompetencji społecznych, tak ważnych w procesie rozwoju każdego dziecka, a w szczególności dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
Tymczasem jesienią malujemy, stemplujemy, tańczymy i świetnie się bawimy .

14 października 2019

« »