27 maja- dzień projektu

Klasa IIIag zakończyła realizację projektu edukacyjnego Bezpiecznie we współczesnym świecie.
Do realizacji projektu uczniowie przystąpili we wrześniu 2018 roku.
Celem głównym projektu było przyswojenie przez uczniów zasobu wiadomości na temat bezpieczeństwa, skutków przyjmowania narkotyków, dopalaczy, innych używek, a także zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w sytuacjach problemowych.
Uczniowie biorąc udział w projekcie poznali zasady bezpiecznego zachowania się w:
• szkole
• podczas zajęć kulinarnych
• czasie wolnym- wakacje, ferie
• domu
• na ulicy
• podróży
• sytuacjach zagrożenia

a także poznali zasady:
• umiejętnego posługiwania się telefonem
• racjonalnego korzystania ze źródeł Internetu
• udzielania I pomocy
• zachowania się w sytuacja nietypowych, spowodowanych nagłym zdarzeniem
• adekwatnego reagowania na zaistniałe zagrożenia incydentem bombowym, atakiem terrorystycznym.

Dzięki samodzielnej i grupowej pracy uczniowie poszerzyli swoją dotychczasową wiedzę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Poznali zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, domu, podczas podróży, w kuchni podczas zajęć kulinarnych. Zapoznali się z procedurami postepowania podczas alarmu, incydentu bombowego i ataku terrorystycznego. Ćwiczyli praktycznie jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły. Odbyli praktyczne szkolenie z udzielania I pomocy. Zapoznali się z zasadami bezpiecznego posługiwania się Internetem. Tworzyli plakaty, a swoją wiedzą podzielili się z innymi uczniami podczas zajęć integracyjnych w Dniu Bezpiecznego Internetu. Gościli przedstawicieli KPP w Złotoryi i Straży Pożarnej. W czasie tych spotkań poszerzyli swoje wiadomości dotyczące tematów dotyczących bezpieczeństwa, obejrzeli filmy edukacyjne przygotowane przez gości. Uczniowie wraz z zaproszonymi uczniami innych klas brali udział w wycieczce do Straży Miejskiej i Centrum Monitoringu, gdzie mogli zobaczyć jak służby czuwają nad naszym bezpieczeństwem, jak wygląda monitoring miasta, jakie kompetencje posiada strażnik miejski. Odbyła się również wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, która cieszyła się największym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy policjanta, kto i w jaki sposób zajmuje się prewencją, jak wygląda dzień pracy policjanta. Zwiedzili budynek policji. Wspólnie wykonali prezentację prawidłowego zachowania się w wybranych miejscach oraz przedstawiającą zasady udzielania I pomocy. Podczas Dnia Projektu uczniowie podsumowali swoje osiągnięcia, omówili realizację zadań projektowych. Wszyscy uczniowie wraz z zaproszonymi uczniami innych klas poddani zostali quizowi i grze interaktywnej dotyczącej tematyki projektu.

5 czerwca 2019

« »