Integracyjna wiosenna gra terenowa z QR kodami

Już tradycją stało się, iż uczniowie SOSZw i Środowiskowego Domu Samopomocy witają wspólnie pierwszy dzień wiosny. Tegoroczny dzień wagarowicza odbył się pod hasłem miejskiej gry z QR kodami – Wiosna, ach to ty!
Ukryte w QR kodach zagadki i zadania umieszczone zostały na witrynach sklepowych i w złotoryjskich instytucjach, takich jak Hotel Gold czy Miejska Biblioteka Publiczna. Uczestnicy wyposażeni w kolorowe kapelusze i adresy przy których zostały zamieszczone kody, musieli odbyć spacer po zakątach naszego miasta, by móc odczytać wszystkie zadnia. Poradzili sobie wyśmienicie! Nagrodą była wspólna zabawa w ŚDS- quiz o tematyce wiosennej, wspólne zabawy ruchowe i …pyszny poczęstunek- kiełbaski i wypieki wykonane przez naszych uczniów. 

25 marca 2019

« »