Barwy emocji

Dzięki antropologom wiemy, że istnieje pięć podstawowych emocji, które dotyczą wszystkich ludzi. Są to: ZŁOŚĆ, STRACH, SMUTEK, RADOŚĆ, WSTRĘT. Na zajęciach arteterapii w ostatnim tygodniu lutego, postanowiliśmy się im bliżej przyjrzeć i każdej emocji przypisać kolor. Po stworzeniu galerii na chwilę wcieliliśmy się w rolę kuratorów sztuki i opowiadaliśmy o przyjemnych i nieprzyjemnych emocjach, powstałych kompozycjach i skojarzeniach. Przedstawiliśmy również na indywidualnych rysunkach emocje, uczucia, które najczęściej nam towarzyszą. „Barwy emocji” są wstępem do naszych kolejnych zajęć o „ Malowanych uczuciach”, na których przyjrzymy się każdej emocji pod „lupą”.
Wiele problemów rozwiązuje się, gdy potrafimy identyfikować i nazywać uczucia, gdy jesteśmy ich świadomi i nabywamy umiejętności zauważania ich u siebie i innych. Gdy potrafimy na nie adekwatnie reagować.

Uważamy, że rozmowy o emocjach są tak samo ważne jak tabliczka mnożenia czy kalendarz pogody!

1 marca 2019

« »