Podziękowanie


Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom
i opiekunom naszych uczniów, którzy  przybyli na nasze ogólnoszkolne zebranie i aktywnie w nim uczestniczyli !


Pracownicy Ośrodka

29 września 2017

« »