„Dziecięce spotkanie ze światem”-projekt

Nasz Ośrodek zrealizował projekt „Dziecięce spotkanie ze światem”. Jednym z elementów projektu było doposażenie pracowni w sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Fundacji KGHM Polska Miedź. Uzyskana darowizna w kwocie 10000 PLN umożliwiła zakup tablicy interaktywnej wraz z pakietem programów multimedialnych.

Urządzenie nowoczesnej pracowni dydaktycznej stworzyło nowe możliwości prowadzenia zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Obudowa multimedialna stanowi doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, jest atrakcyjnym narzędziem utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności.
Programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.
Dzięki multimediom podopieczni mogą odkrywać w sobie zainteresowania, pobudzać własną wyobraźnię, a także pokonywać własne ograniczenia.

Jesteśmy przekonani, że zakupiony dzięki Fundacji KGHM Polska Miedź sprzęt, będzie służył placówce przez długie lata.

Dziękujemy darczyńcy za pomoc „w przybliżeniu świata” naszym podopiecznym 🙂 !

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Fundacji KGHM Polska Miedź, kliknij na link – Fundacja
27 stycznia 2017

« »