Pieszy rajd Ścieżką Św.Jadwigi

W ramach projektu „W poszukiwaniu siebie” realizowanego przez działające w naszej szkole stowarzyszenie „Odnaleźć siebie”, uczniowie – uczestnicy projektu odbyli w dniu 19.06.2013 r. rajd pieszy Ścieżką Św. Jadwigi oraz zaproszeni do udziału uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi. Celem rajdu było przekazanie uczniom wiedzy o obiektach, wydarzeniach i postaci historycznej – królowej Jadwigi.
W trakcie wędrówki przy kolejnych kamieniach, na których widnieją tablice informacyjne o cnotach królowej Jadwigi, uczestnicy wykonywali zadania proponowane przez organizatorów rajdu; krzyżówki z hasłem, puzzle oraz konkursy sprawnościowo – zręcznościowe z przyborami sportowymi. Podsumowaniem trasy rajdowej był quiz wiedzy związanej z tematyką rajdu. Każdy uczestnik otrzymał również posiłek turystyczny, słodycze oraz wodę.Z uwagi na to, że zaplanowany rajd odbywał się przy bardzo upalnym słońcu, trasa rajdu została nieco skrócona ze względu na bezpieczeństwo dzieci a i tak wszystkim dopisywał dobry humor i chęć udziału w zadaniach i zabawach.

20 czerwca 2013

« »